Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: Nyt fra Lejre - tirsdag den 23. juni

Lejre er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

               

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Stevns Landevej, Store-Heddinge
Glentevej, Køge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen


Færdselsuheld – Hastrupvejen, Karlslunde - Greve

Kl. 06.20 mandag morgen anmeldte en 61-årig mand fra Havdrup, at han kl. ca. 06.10 var impliceret i et færdselsuheld, hvor modparten havde fortsat sin kørsel uden at standse. På uheldsstedet fik politiet kontakt til anmelderen, der inden uheldet havde kørt i en personbil ad Hastrupvejen mod øst. I modsat retning kørte en anden personbil, som ifølge anmelderen var så langt ud på kørebanen, at anmelderens bil trods undvigemanøvre ud i rabatten blev strejfet på hele sin venstre side. Modparten fortsatte sin kørsel uden at standse for at deltage i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til. Politiet har nu optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret modparten.

Færdselsuheld – Møllehusvej / Helligkorsvej, Roskilde

Kl. 08.00 var der sket et færdselsuheld i rundkørslen, idet en cyklist var blevet påkørt af en bilist. Det viste sig, at en 41-årig mand fra Roskilde i en personbil var kørt ad Helligkorsvej mod øst og skulle ind i rundkørslen for at køre videre ad Fælledvej. Da han havde passeret vigelinjen, stødte han sammen med en 58-årig kvinde fra Roskilde, som kørte på cykel. Hun var forinden kørt ad Møllehusvej mod syd og skulle via rundkørslen fortsætte ligeud og videre ad Møllehusvej mod syd. Cyklisten blev i den tilkaldte ambulance bragt til skadestuen i Køge til undersøgelse, men hun var sluppet med diverse knubs. Bilisten kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af uheldet på grund af mistanke om overtrædelse af færdselslovens vigepligtsbestemmelser.

Færdselsuheld – Hovedvejen, Osted, LejreLejre

Kl. 08.05 var det sket endnu et færdselsuheld, hvor to biler var stødt sammen. En 32-årig mand fra Hillerød var kørt i en varebil mod øst ad en udkørselsvej og videre ud på Hovedvejen, hvor han ville svinge til venstre mod nordøst. I forbindelse med svingningen stødte han sammen med en personbil, der netop kørte ad Hovedvejen mod nordøst. Personbilen blev ramt på sin venstre side ved baghjulet, så der opstod mindre materiel skade ved sammenstødet. Ingen af parterne kom selv til skade ved uheldet, som den 32-årige kan forvente at høre nærmere om fra politiet på grund af mistanke om overtrædelse af færdselslovens vigepligtsbestemmelser.

Sidste skoledag – Folkeparken / Byparken, Roskilde

Medarbejdere fra politiets forebyggelsesafdeling i Roskilde var sammen med personale fra Roskilde kommunes SSP- og klubafdelinger i parkerne hele eftermiddagen og først på aftenen i anledning af sidste skoledag for kommunens 9. klasser. Politiet vurderede, at der var 2-300 unge forsamlet i mindre grupper i hele det grønne område, hvor de også havde medbragt diverse musikanlæg. Brugerne af disse fik politiet identificeret og oplyst om reglerne for brug af disse anlæg under festlighederne.
Politiet opfattelse af de unge var, at alle var meget lydhøre over for politiets henstillinger og i øvrigt respekterede gældende corona-lovgivning i forhold til forsamlinger mv. Der var således ikke grundlag for politiet til at gribe ind med andet end råd og vejledning i løbet af de timer, hvor politiet var til stede. Kl. 21.07 fik politiet dog en henvendelse fra en naboerne til Byparken om høj musik, men der var blevet skruet ned, da politiet få minutter senere dukkede op.
Festlighederne fortsatte videre i parkerne og endte kl. 02.01 med en voldelig afslutning for to drenge på 15 og 16 år fra hhv. Viby Sj. og Roskilde. De passede musikken på et musikanlæg i den gruppe, som de var en del af, da en for gruppen, fremmed 16-årig dreng fra Hedehusene ønskede at få adgang til at afspille musik på musikanlægget. Det blev afslået, hvorunder der opstod lidt tumult med slag i ansigtet og spark mod de to drenge. Den voldelige, unge mand forlod efterfølgende området, men blev af en tilkaldt politipatrulje truffet i nærheden og anholdt som mistænkt i sagen. På politistationen i Roskilde, hvortil også repræsentanter fra de sociale myndigheder blev tilkaldt, blev den 16-årige anholdte sigtet for vold de to andre drenge. Efter afsluttet efterforskning blev den 16-årige løsladt tidligt tirsdag morgen og kan nu sammen med sine værger forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen mod ham skal afgøres.

Arbejdsulykke – Horsekjær, Store-Heddinge – Stevns

Kl. 13.26 fik politiet via alarm 112 melding om, at en mand var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde. En ambulance var sendt til ulykkesstedet, hvor en mand var faldet ca. 2½ meter ned i forbindelse med noget tagarbejde og var landet på hårdt underlag. Der var tale om en 55-årig mand fra Strøby, som bl.a. havde slået hovedet i faldet og derfor i ambulancen blev transporteret til skadestuen i Køge til undersøgelse og fornøden behandling. Politiet underrettede hans pårørende om ulykken, som Arbejdstilsynet blev tilkaldt til at undersøge nærmere sammen med politiet for at få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar. Den tilskadekomne er fortsat indlagt på sygehuset og meldes uden for livsfare.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 13.59 var der sket et færdselsuheld med en del bilister impliceret. Politiet fik klarlagt, at fire bilister var impliceret i et såkaldt harmonikasammenstød. En 66-årig mand fra Hvalsø kørte i sin personbil i nordlig retning ad Ringstedvej, da han på grund af et øjebliks uopmærksom ikke opdagede, at tre andre bilister foran ham var standset bag en bilist, der afventede mulighed for at foretage et venstresving. Den 66-årige påkørte derfor bilisten foran, således denne påkørsel bevirkede, at de tre øvrige bilister blev involveret. To personer blev kørt kontrol på skadestuen, men var ligesom de øvrige parter sluppet med diverse knubs. Kl. ca. 14.45 var vejen ryddet for de havarerede køretøjer og mindre vragdele efter sammenstødene.

Uro og uorden – Ladegårdsparken, Holbæk

Kl. 16.36 fik politiet en anmeldelse om, at en større gruppe unge mænd var forsamlet i området omkring springvandet. Stemningen var måske lidt ophidset, idet der var optræk til uro og måske slagsmål. Politiet kørte til området med flere patruljer og fik kontakt med de ophidsede unge i gruppen på 20-25 personer. De tilstedeværende blev af politiet kraftigt opfordret til at sprede sig, så roen og trygheden i området kunne genoprettes. De mest toneangivende fik et påbud om at fjerne sig, men i løbet af eftermiddagen kunne politiet konstatere, at tre mænd ikke havde efterkommet påbuddet. Der var tale om en 19-årig mand fra Hørve, en 32-årig mand fra Holbæk og en 18-årig mand fra Vig, der alle blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Herefter faldt der ro på gemytterne, så politiet omkring kl. ca. 19.00 kunne forlade området med de fleste patruljer.
Kl. 20.14 fik politiet så en ny anmeldelse om et større slagsmål, hvor 10-15 personer var involveret. Igen kørte flere patruljer til Ladegårdsparken for at skaffe ro i området. Blandt de trufne personer genkendte politiet en 26-årig mand fra Holbæk, som ikke havde efterkommet sit påbud om at forlade området. Han blev derfor også anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Politiet var frem til kl. ca. 22.00 massivt til stede i området, hvorefter politiet overgik til almindelig patruljering for at bevare roen i boligområdet. Efter midnat vurderede politiet, at der var faldet ro på gemytterne.
Fremadrettet vil politiet med baggrund i både søndagens og mandagens anmeldelser fra området være mere synligt til stede i området i tryghedsskabende øjemed. Desuden vil politiet forsøge at få klarlagt årsagen til denne uroskabende adfærd, der ifølge politiets foreløbige vurdering måske bunder i en meget lokal uoverensstemmelse mellem personer i boligområdet. Arbejdet med at finde årsagen fortsætter også hos andre interessenter i boligområdet, så den rette indsats fra rette myndighed kan iværksættes for at undgå anmeldelser om uro og optræk til slagsmål mv. Politiet hæfter sig ved, at ingen har meldt sig som offer for et overgreb i forbindelse med uroen i bydelen i Holbæk, ligesom politiet heller ikke fandt ulovlige effekter efterladt eller gemt i området.

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel – Ringsbjergvej, Tureby – Køge

Kl. 18.33 var en 30-årig mand fra Køge forulykket i sin personbil under kørsel ad Ringsbjergvej mod øst. Af ukendte årsager havde han mistet kontrollen over bilen, så han påkørte en lygtepæl og et elskab. Efter uheldet stak han af fra bilen, men blev forfulgt af flere personer, der kunne fortælle den tilkaldte patrulje, hvor man befandt sig. Efter en længere jagt til fods kunne politiet kl. 18.47 foretage anholdelse af den 30-årige, der blev skønnet påvirket af både alkohol og narkotika. Han havde heller aldrig erhvervet sig et kørekort, så han blev også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Den 30-årige, der var sluppet uskadt fra uheldet, blev løsladt efter udtagelse af blodprøver og afhøring til sagerne. Ingen øvrige trafikanter var impliceret i uheldet.

Musik til ulempe – hele politikredsen

I løbet af de sene aftentimer og først på natten modtog politiet en del henvendelser omkring musik til ulempe fra både private adresser og i forbindelse med festende personers ophold i det offentlige rum i den lune sommeraften og -nat. Ifølge ordensbekendtgørelsen er det forbudt at anvende højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter og lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Politiet er godt klar over, at det kan være svært at styre lydstyrken på musikanlægget under en god fest, men festdeltagerne må også tænke på, at andre borgere måske har en arbejdsdag foran sig og derfor gerne vil have nattero. Derfor kan benyttelse af musikanlæg mv. til væsentlig ulempe for de omkringboende medføre en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. En god snak med naboer mv. inden afholdelsen af en fest kan måske forhindre sure miner dagen derpå.
 
Mød redaktionen
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Eline Krarup ek@vores-mediehus.dk
Flere artikler