Generalforsamling i LIF Hovedafdeling


Nyheden er fra Lejre-IF

Generalforsamling i LIF Hovedafdeling den 28. februar 2022 kl. 19 i klublokalet i Lejrehallen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Dagsorden generalforsamling den 28. februar 2022 LIF Hovedafdeling 

LIF Regnskab 2021

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2022 på olha@lejre-if.dk eller i postkassen på Åbanken 54, Højby 4320 Lejre

Kilde: Lejre-IF