Lejre Kommune godkender ny stald på Bryggervej for at støtte landbrugsvækst

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune giver grønt lys for opførelse af ny stald på Bryggervej

Lejre Kommune har udstedt en landzonetilladelse, som giver lov til at opføre en ny stald. Den nye facilitet bliver placeret på adressen Bryggervej 11 i 4330 Hvalsø, og er knyttet til ejendommens matrikelnummer 4h Hastrup By, Særløse.

Tilladelsen blev officielt givet den 17. april 2024, hvilket markerer en vigtig milepæl for det planlagte landbrugsprojekt.

Afgørelsen om at give tilladelse er baseret på planlovens § 35, stk. 1, hvilket indikerer, at opførelsen af stalden er i overensstemmelse med landets planlægningslovgivning.

Med denne tilladelse tager Lejre Kommune endnu et skridt i retning af at understøtte landbrugets udvikling inden for kommunens grænser, samtidig med at man overholder den gældende lovgivning.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/landzonetilladelse-til-stald/

Kilde: Lejre Kommune