Lejre kommune åbner for offentlig høring af Natura 2000-handleplaner for næste fem år

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune inviterer til offentlig høring af Natura 2000-handleplaner for 2022-2027

Lejre Kommune har udviklet udkast til Natura 2000-handleplaner, som dækker vigtige naturområder inden for kommunens grænser. Disse handleplaner omfatter en periode fra 2022 til 2027 og er designet til at beskytte og forvalte naturværdierne i de relevante Natura 2000-områder.

Miljøstyrelsen vil fungere som myndighed for de private fredsskovsarealer, der ligger i disse Natura 2000-områder, sikrende at de naturbeskyttelsesmæssige hensyn bliver overholdt. Planerne inkluderer resumé af tidligere indsatsesultater samt nye målsætninger og initiativer for den kommende periode.

Udkastene til handleplanerne er aktuelt i en offentlig høringsfase, der strækker sig frem til d. 24. april 2024. Det giver borgere og interessenter mulighed for at indsende kommentarer og forslag til planernes indhold og retning.

Efter høringsprocessen vil alle forslag og kommentarer blive evaluert, hvorefter de endelige Natura 2000-handleplaner vil blive fastlagt. Planerne er ventet at blive offentliggjort den 3. juli 2024.

Interessenter og borgere i Lejre Kommune opfordres til at deltage i høringsprocessen ved at fremsende deres høringsvar gennem det dedikerede link på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Alle høringssvar vil efter submission blive gjort tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside.

For yderligere oplysninger om Natura 2000-handleplanerne eller høringsprocessen, kan interesserede kontakte afdelingen for Natur & Miljø i Lejre Kommune via e-mail.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/februar/natura2000-handleplan-for-n136-roskilde-fjord-og-jaegerspris-nordskov-er-nu-i-8-ugers-offentlig-horing/

Kilde: Lejre Kommune