Lejre Kommune udsteder landzonetilladelse til grønt projekt på Bognæs Halvøen

Foto: Lejre Kommune.
dato

Landzonetilladelse givet til landskabs- og biodiversitetsprojekt på Bognæs Halvøen

Lejre Kommune har med stor glæde meddelt, at der er givet landzonetilladelse til et ambitiøst landskabs- og biodiversitetsprojekt. Dette projekt er særligt placeret på den maleriske halvø Bognæs, og omhandler specifikke matrikelnumre, nemlig 1a, 1g og 2 Bognæs Skov, Herslev.

Tilladelsen er truffet i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og markerer et vigtigt skridt fremad for at fremme naturbeskyttelse og biodiversitet i området.

Denne betydningsfulde afgørelse blev offentliggjort den 17. april 2024, og indikerer Lejre Kommunes engagement i at støtte projekter, der bidrager positivt til miljøet og lokalsamfundet.

Projektet på Bognæs halvøen forventes at have en positiv indflydelse på lokalområdet ved at forbedre biodiversiteten og landskabet, sikre levesteder for flere arter, og i sidste ende bidrage til en bedre forståelse og værdsættelse af naturens økosystemer.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/landzonetilladelse-bognaes-naturprojekt/

Kilde: Lejre Kommune