Lejre Kommune tillader ændring af højdevilkår for bolig i Gevninge

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændring af vilkår for bolig på Egevang 5

Lejre Kommune har for nyligt givet grønt lys til en ændring i vilkårene for en tidligere udstedt landzonetilladelse. Dette sker i forbindelse med en bolig beliggende på Egevang 5, 4000 Roskilde, som ligger indenfor matr.nr. 10hy Gevninge By, Gevninge. Den primære ændring vedrører den maksimale højde for boligen, som nu fremadrettet justeres.

Den officielle meddelelse om denne beslutning blev givet den 28. februar 2024. Afgørelsen, som nu er truffet, er baseret på de retningslinjer, der er fastlagt i planlovens § 35, stk. 1. Dette betyder, at kommunens beslutning ligger inden for de normer og regler, som planloven foreskriver i forhold til landzonebestemmelser.

Denne landzonetilladelse betyder, at ejerne af boligen på Egevang 5 nu vil have mulighed for at ændre strukturen på deres ejendom, specifikt i forhold til den maksimalt tilladte højde. Det spekuleres i, at dette kan give boligejeren flere muligheder for at tilpasse deres hjem til deres behov og ønsker.

Det forventes, at denne ændring kan have en positiv indvirkning på ejendommen både æstetisk og funktionelt, og den nye tilladelse giver ejerne et spillerum til at udnytte deres ejendoms potentiale fuldt ud.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/februar/landzonetilladelse-aendring-af-vilkar/

Kilde: Lejre Kommune