Lejre Kommunalbestyrelse vedtager lokalplan for Kirke Hyllinge Hallen, baner vej for nye faciliteter

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lokalplan LK 87 for Kirke Hyllinge Hallen er nu officielt vedtaget af Lejre Kommunalbestyrelse

Efter en længere proces er Lokalplan LK 87 for et område ved Kirke Hyllinge Hallen endeligt blevet vedtaget. Denne vigtige beslutning blev truffet af Lejre Kommunalbestyrelse den 26. februar 2024, hvilket markerer en ny begyndelse for området omkring hallen.

Med vedtagelsen af denne lokalplan er døren nu åben for nye udviklingsmuligheder. Dette vil ikke kun gavne lokalsamfundet i Kirke Hyllinge, men også besøgende og brugere af hallen, der fremover kan se frem til forbedringer og nye faciliteter i området.

Til dem, der ønsker at dykke nærmere ned i beslutningsgrundlaget og de nye retningslinjer, er både lokalplan LK 87 og Kommuneplantillæg 10 gjort tilgængelig for offentligheden. Dertil er der også sendt et brev ud om afgørelsen, som indeholder vigtig information om de næste skridt og planernes betydning for området.

Interesserede borgere opfordres til at læse disse dokumenter for at få en dybere forståelse af de ændringer, der nu bliver mulige med lokalplanens vedtagelse. Disse dokumenter kan være med til at klargøre, hvorledes Kirke Hyllinge Hallen og det omkringliggende område vil blive forbedret til gavn for alle.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/februar/lokalplan-lk-87-for-offentligt-omrade-ved-kirke-hyllinge-hallen/

Kilde: Lejre Kommune